Absorption

EneXio Absorptionsvarmepumper

I lighed med en eldrevet varmepumpe, indeholder en absorptionsvarmepumpe en fordamper, hvor der optages energi fra den kolde kreds samt en kondensator, hvor der afsættes varme til forbrug (fjernvarme). Anvendes maskinen til køleformål afsættes varmen fra kondensatoren i et køletårn. Absorptionsvarmpumpen har ikke nogen kompressor, men indeholder i stedet en absorper og en desorper. I desorperen tilføres den nødvendige energi til at drive processen og i absorperen afsættes yderligere energi til fjernvarme eller køletårn.

 

 

Fordamper (1)

  • Vand sprayes over rør og fordamper ved lavt tryk
  • Energi optages fra lavtemperaturenergikilden

 

Absorber (2)

  • LiBr absorberer vanddampe og fortyndes
  • Energi afgives til fjernvarme eller køletårn

 

Generator (3)

  • Hedt vand tilføreres i rør
  • LiBr opløsning koger og koncentreres

 

Kondensator (4)

  • Damp afkøles til væske
  • Kølevandskreds optager varme

 

 

Processen i absorptionsvarmepumpen foregår under vacuum, hvilket betyder at vand som spray’es ud over rørbundet i fordamperen vil fordampe ved lav temperatur og dermed optage energi fra fordamperkredsen. Til at opretholde det nødvendige lave tryk, anvendes en salt opløsning af LithiumBromid (LiBr) som absorberer vanddampen. Koncentrationen af LiBr opløsningen opretholdes af desorperen (også kaldet generatoren) hvor vandampe koges af LiBr opløsningen en ledes til kondensatoren.

 

 

 

Copyright© All rights reserved