Produkter

EneXio Absorptionsvarmepumper

PRODUKTER

INDIVIDUELT TILPASSEDE LØSNINGER

EN TEKNOLOGI MED MANGE ANVENDELSER

FJERNVARME, KØLING, UDNYTTELSE AF SPILDVARME

En absorptionsvarmepumpe er en termisk drevet varmepumpe. Absorptionsvarmepumpen er ideel til at nyttiggøre overskudsvarme ved lave temperaturer. I modsætning til en traditionel varmepumpe drives absorptionsvarmepumpen af termisk energi, hvilket betyder minimalt elforbrug og meget lave driftsomkostninger. På fjernvarmeværker er absorptionsvarmepumpen ideel til røggaskøling helt ned til 20 °C, ligesom den kan anvendes til udnyttelse af overskudsvarme ved lave temperaturer.

VARMEPUMPER

 

Vores varmepumpeløsninger anvendes typisk i industri og på fjernvarmeværker til udnyttelse af spildvarme og røggas-kondensation. Vi leverer varmepumper med varmeeffekt fra 200 kW op til 20 MW

KØLING

 

Kølebehovet i bygninger og industri er stigende, og absorptionsvarmepumper er den ideelle løsning til at dække kølebehovet effektivt og bæredygtigt.

KOMBINEREDE LØSNINGER

 

Ofte opnåes den bedste total økonomi ved kombinerede køle- og varmeløsninger

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

 

EneXio tilbyder assistance i alle projektets faser fra installation over idriftsætning til årlig service med garanteret levetid på 30 år

Copyright© All rights reserved