Absorptionsvarmepumper

Udnyttelse af overskudsvarme og maksimal energieffektivitet

Vi øger effektiviteten og sænker varmeprisen

En absorptionsvarmepumpe er en naturlig del af en grøn og effektiv varmeforsyning. Maskinen er ideel til at udnytte varme, som ellers ville gå til spilde. Sol, biomasse og spildvarme udnyttes optimalt, og der opnås miljøvenlig forsyning og lavere varmepris til glæde for varmekunderne.

Store varmepumper vinder således stigende indpas i vores energisystem. Det er der god grund til, idet værdien af varmepumper er, at de kan nyttiggøre spildenergi ved lave temperaturer til brugbar energi ved en højere temperatur. Anvendes varmepumpen til køleformål er princippet det samme, blot med den forskel, at det er varmepumpens kolde side, som nyttiggøres.

Med lavt elforbrug, stor fleksibilitet og korte tilbagebetalingstider er en absorptionsvarmepumpe en sikker og langsigtet investering.  Det handler om at udnytte den ”gratis” termiske energi til glæde for både miljø og varmekundernes pengepung.