Enexio skal levere ny absorptionsvarmpumpe til nyt kreativt energikoncept i Jægerspris. Jægerspris Kraftvarme etablerer en ny innovativ varmepumpeløsning med elektrisk varmepumpe og absorptionsvarmepumpe i kombination. Absorptionsvarmepumpen har en køleeffekt på 3 MW, og forøger ydelsen fra værkets solvarmeanlæg med hele 16%. Projektet er igangsat i oktober 2017 og forventes færdiggjort og idriftsat i løbet af 2018.