Produkter

Enexio har etableret et partnerskab med producenten Broad for design, salg og service af chillers og varmepumper til de nordiske markeder

Absorptionsvarmepumper

Vi leverer varmepumper med varmeeffekt fra 200 kW op til 30 MW

Anvendelse:

E

Røggaskondensering

E

Geotermi

E

Solfangeranlæg

E

Overskudsvarme

Kølemaskiner/Chillers

Vi leverer kølemaskiner med effekt fra 200 kW op til 11 MW

Anvendelse:

E

Fjernkøling

E

Industri

E

Byggeri

Gasfyrede Absorptionsvarmepumper

Vores direkte fyrede absorptionsmaskiner kan anvendes til både køle- eller varmeformål eller i kombination.
Ved gasfyring udnytter maskinen naturgassen med en virkningsgrad på 170% under forud-sætning af, at der er en kold energikilde til rådighed

Elektriske Chillers og Varmepumper

Som noget nyt kan Enexio også levere store eldrevne varmepumper. Kontakt os for yderligere information.