Referencer

En absorptionsvarmepumpe er en naturlig del af et grønt og effektivt energisystem. Maskinen er ideel til at udnytte varme ved lave temperaturer og kan dermed nyttiggøre energi, som ellers ville gå til spilde. Her på siden er samlet nogle projekteksempler og vores referenceliste. Kontakt os gerne for yderligere information.

Fjernvarme Horsens

I Horsens har Enexio leveret en absorptionsvarmepumpe, som skal køle røggassen fra fliskedlen på det nye fjernvarmeværk. Varmepumpen, som er Danmarks største, slår alle rekorder. Den samlede varmeydelse fra maskinen er hele 17 MW, varmepumpen er 12 meter lang og vejer under drift i alt 120 ton.

DNU Skejby

Absorptionskølemaskine til det nye supersygehus DNU i Skejby, Aarhus. I sommerdrift afsættes spildvarmen i køletårne, mens spildvarmen om vinteren kan udnyttes til opvarmning i sygehusets lokale fjernvarmenet.

Grenaa Fjernvarme

To absorptionsvarmepumper på hver 2 MW til køling af røggassen fra det nye flisfyrede varmeværk i Grenaa. Maskinerne køler røggasserne, så brændslet udnyttes maksimalt. Varmepumperne opvarmer fjernvarmevandet fra 45°C til 65°C, som leveres direkte til fjernvarmens forbrugere som effektiv og grøn fjernvarme.

Maribo Fjernvarme

Maribo Fjernvarme bygger et nyt varmeværk med en 10 MW fliskedel fra Verdo Energy. Enexio har leveret absorptionsvarmepumpen.